Zeptejte se

Máte otázky k sepsání závěti?

Napište nám a odpověď na Váš dotaz obdržíte do Vaší emailové schránky a v anonymizované podobě může být zveřejněna v této sekci. Vaše dotazy zodpovíme ve spolupráci s našimi partnery:

Otázky a odpovědi
Přečtěte si, na co se lidé na téma závětí ptají nejčastěji.
 • Dobrý den,
  mám sepsanou závěť u notáře a chtěl bych tuto závěť změnit. Kolik mě to bude stát, když už jsem poplatek za sepsání zaplatil?

  Děkuji za odpověď.
  Dobrý den,
  děkujeme Vám za Váš dotaz.

  Není možné měnit ani doplňovat již napsanou závět. Pokud byste chtěl změnit Vaši poslední vůli, je tak možné učinit závětí novou, kterou doporučujeme pořídit opět ve stejné formě veřejné listiny (notářského zápisu), jakou měla závěť původní. Novou závěť je možno sepsat u jakéhokoli notáře, kterého si vyberete. Zde opět platíte standardní notářský poplatek, který činí cca 1.800 Kč vč. DPH, se zápisem do evidence závětí pak poplatek činí včetně sepsání závěti celkem cca. 2.600 Kč vč. DPH. Opět doporučujeme, aby závěť byla do centrální evidence zapsána, jelikož v případě úmrtí nemůže nastat případ, že by tato listina zůstala v dědickém řízení opomenuta.

  Pokud původní závěť nezrušíte a zároveň sepíšete závěť novou, do dědického řízení jdou závěti obě, přičemž dřívější závěť se ruší v rozsahu, v jakém nemůže vedle pozdější závěti obstát. V určitých případech se může stát, že vedle sebe existuje zároveň i několik závětí."