Skutečnépříběhy

Eva Frolková

Paní Eva Frolková se narodila roku 1923 v Praze do dobře situované rodiny, byla jedináčkem. Vystudovala střední obchodní školu a pracovala jako pokladní v podniku až do svého důchodu. V roce 1946 se provdala za advokáta Josefa Frolku, jehož otec Antoš Frolka studoval malířství a byl žákem slavného moravského malíře Joži Uprky. Manželství bylo šťastné, avšak i přes snahu lékařů bezdětné. Velmi dbala na svůj zevnějšek až do vysokého věku. Měla jasnou mysl, dobrou paměť, zájem o okolí a smysl pro pořádek. Volný čas velice ráda trávila na chalupě v Krkonoších, kterou postupně s manželem zvelebovali a vytvořili si k ní vztah jako k živé bytosti. Přestože vlastní děti neměla, měla je velmi ráda a svým příspěvkem UNICEF tuto skutečnost potvrdila.

Celý příběh
jaknapsatzavet.cz

Odkazpana Gellnera

Odkaz pana Karla Gellnera pomohl dětem nejen ve Rwandě

Pan Karel Gellner byl člověk velmi skromný, ale s velikým srdcem na dlani. Velmi miloval svou chaloupku na Záborčí u Malé Skály, kterou si se svojí ženou vybudoval. Svým otevřeným srdcem si získal mnoho přátel a jeho nesmírná štědrost pomohla mnoha lidem. Ve své závěti pan Gellner pamatoval na ty nejpotřebnější, kterým ostatně pomáhal už během svého života. Na programy UNICEF věnoval majetek v úctyhodné hodnotě 1 255 000 Kč.

Celý příběh
jaknapsatzavet.cz

O UNICEF

Jakýkoliv odkaz v závěti může prostřednictvím programů UNICEF zachránit dětský život a zajistit dětem v oblastech postižených přírodní katastrofou, válkou nebo chudobou lepší budoucnost.

Jak napsat závěť?

Vzor závěti