Navázání spolupráce mezi UNICEF a UINL (Mezinárodní unií notářství)

Navázání spolupráce mezi UNICEF a UINL (Mezinárodní unií notářství)

Dětský fond OSN (UNICEF) a Mezinárodní unie notářství (UINL) podepsali 1. prosince 2020 memorandum o porozumění, na jehož základě budou v roce 2021 rozvíjet vzájemnou spolupráci.
V rámci této spolupráce bude UINL informovat své členy (notářské organizace) v 89 zemích světa o možnostech finanční a další  podpory programů UNICEF na pomoc dětem.
Podpora programů UNICEF bude realizována zejména prostřednictvím daru ze závěti, kdy jednotliví notáři budou oprávněni poskytovat svým klientům veškeré informace týkající se této možnosti. Dále pak tato podpora bude zahrnovat aktivity související s projekty UNICEF na ochranu dětí.
Notáři jako nezávislá instituce mají nenahraditelnou roli při konzultaci konkrétní situace klientů, sepisování, administraci a vypořádávání závětí.

Informaci o této spolupráci naleznete také na stránkách Mezinárodní unie notářství:   
https://www.uinl.org/-/uinl-si...